Podwyżka dodatkowej opłaty transportowej 

Zmiana formy prawnej Spółki Ecco Plus

2 listopada 2020

Informujemy, że z dniem 28.10.2020 r. została dokonana zmiana formy prawnej Ecco Plus spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Nowa nazwa Spółki brzmi: Ecco Plus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Spółce powstałej w wyniku przekształcenia przysługują wszystkie prawa i obowiązki przedsiębiorstwa przekształcanego bez konieczności dokonywania dodatkowych formalności. Numer KRS przekształconej spółki to: 0000866974. Bez zmian pozostają numery: NIP 9661670908 i REGON 052203100, a także wszelkie adresy i dane kontaktowe.

Zobacz oficjalny komunikat