Wstrząsu

W przypadku ładunków wrażliwych na wstrząsy za pomocą etykiet Shockwatch można uzyskać dodatkową kontrolę nad jakością obsługi naszego produktu podczas prac magazynowych, przeładunkowych czy w trakcie transportu.

Etykiety Shockwatch to produkty znane i stosowane na całym świecie. Tysiące najbardziej znanych firm chroni nimi swoje produkty. Shockwatch to nie tylko etykieta informująca o przewozie delikatnych ładunków czy też wskaźnik informujący o jakości obsługi. Shockwatch to kompletny program, którego celem jest zabezpieczenie produktu.

Program Shockwatch umożliwia:
  •  redukcję uszkodzeń ładunku, a tym samym obniżkę kosztów związanych z naprawą i wymianą uszkodzonych produktów
  • wzrost zadowolenia klienta umożliwiający zwiększenie sprzedaży
  • wykrycie faktu i momentu wystąpienia wstrząsu, który mógłby doprowadzić do uszkodzenia produktu
  • wskazanie osób odpowiedzialnych za ewentualne uszkodzenie ładunku bądź krytycznych punktów w łańcuchu dystrybucji
  • ustanowienie i utrzymanie jasnych zasad współpracy z przewoźnikami, spedytorami, odbiorcami i ubezpieczycielami
  • wzrost świadomości osób uczestniczących w procesie obsługi produktów przynosi wymierne korzyści dla producenta, klienta i firm transportowych

Wskaźniki Shockwatch są dostępne w 6 standardowych wersjach. Ich wybór uzależniony jest od masy i rozmiarów przesyłki oraz dopuszczalnego poziomu wstrząsu określonego wielokrotnością przyśpieszenia ziemskiego (G).

Kubatura(m3) 0,001 – 0,03 m3 0,031 – 0,135 m3 0,136 – 0,400m3 0,401 – 1,350m3 powyżej 1,351 m3
waga (kg)
0-5 kg zielona zielona pomarańczowa pomarańczowa czerwona
5-12 kg zielona pomarańczowa pomarańczowa czerwona czerwona
13-23 kg pomarańczowa pomarańczowa czerwona czerwona fioletowa
24-45 kg pomarańczowa czerwona czerwona fioletowa fioletowa
46-112 kg czerwona czerwona fioletowa fioletowa żółta
113-450 kg czerwona fioletowa fioletowa żółta żółta
451-650kg fioletowa fioletowa żółta żółta żółta
ponad 650 kg żółta żółta szara szara

Wartości poszczegółnych wskaźników:

Shockwatch typ czułość Zielony L-30 100G/50ms Pomarańczowy L-35 75G/50ms Czerwony L-47 50G/50ms Fioletowy L-55 37G/50ms Żółty L-65 25G/50ms Szary L-75 15G/50ms
Wartość G aktywizująca wskaźnik 100G/50ms 75G/50ms 50G/50ms 37G/50ms 25G/50 ms 15G/50ms