Temperatury

Wskaźniki temperatury to aktywne etykiety, które w prosty sposób umożliwiają monitorowanie produktów wrażliwych na działanie niskich lub wysokich temperatur. Dostarczają producentowi oraz użytkownikowi natychmiastowej informacji czy oznaczone nimi produkty były narażone na zbyt wysokie lub za niskie temperatury mogące doprowadzić do ich uszkodzenia.

Zaletą etykiet jest:

  • natychmiastowy i prosty odczyt
  • łatwość zastosowania – nie wymaga dodatkowego oprzyrządowania
  • mobilność – przemieszczanie się wskaźnika wraz z produktem
  • nieodwracalność wskazań
  • niezależność działania od źródeł energii
  • niski koszt